Lạm dụng chỉ định thầu trong đấu thầu

Chỉ định thầu đang có xu hướng ngày càng bị lạm dụng dù hình thức lựa chọn nhà thầu này thường có chi phí cao hơn so với các hình thức khác vì thiếu tính cạnh tranh, cũng như thường có tiêu cực vì gắn liền với cơ chế xin – cho.Mặc dù Luật Đấu thầu (2013) và Nghị định 63 (2014) đã quy định về điều kiện trong việc áp dụng hình thức chỉ định thầu nhưng thực tế nhiều Chủ đầu tư ở địa phương, bộ ngành vẫn lạm dụng chỉ định thầu tràn lan, vì nó không chỉ giúp rút ngắn thủ tục triển khai dự án, mà còn là cơ hội để thu lợi vì gắn với cơ chế xin – cho, ban phát.
Phóng viên đã có cuộc gặp gỡ với Thạc sĩ Nguyễn Hồng Chung – Chuyên gia tư vấn cao cấp, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ đấu thầu, Công ty CP Sở hữu Trí tuệ Davilaw để cùng trao đổi về chủ đề: Lạm dụng hình thức chỉ định thầu trong hoạt động đấu thầu.

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>