Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018” tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì vào ngày 12 tháng 11 vừa qua.

KHAI GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO CÁC HỘ KINH DOANH” TẠI XÃ THANH LIỆT

| Uncategorized | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>