KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO CÁC HỘ KINH DOANH

Ngày 25/11/2017, Viện đào tạo và phát triển quản lý Davilaw phối hợp với UBND huyện Thanh Trì tổ chức khai mạc chương trình Bồi dưỡng kiến thức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Category: Đào tạo, Slider
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>