Tập huấn công tác mua sắm quản lý, sử dụng và thanh lý tài sản, thiết bị dạy học

Ngày 9 tháng 3, tại Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, Sở giáo dục và đào tạo thành phố phối hợp với Viện đào tạo phát triển quản lý Davilaw tổ chức buổi tập huấn bồi dưỡng công tác mua sắm quản lý, sử dụng và thanh lý tài sản, thiết bị dạy học năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc.

Category: Giới thiệu
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>