Tập huấn thủ tục đấu thầu cho cán bộ ngành y tế

Ngày 7.3.2017, Qũy phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức tập huấn thủ tục đấu thầu cho cán bộ các đối tác của Quỹ.

Category: Giới thiệu
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>